بست انتهایی


بست انتهایی ترمینال یک قطعه کاربردی می باشد؛ که برای فیکس کردن قطعات نصب شده روی ریل مینیاتوری از آن استفاده می شود. مقاومت پشت بند مینیاتوری بالا بوده و یک پیچ روی آن تعبیه گشته که با استفاده از آن می توان درجه ی سفتی دهانه ی قطعه را تنظیم نمود.
  • متریال:پلی پروپیلن (PP) ، ABS ، پلی آمید 6.6
  • کاربرد:فیکس کردن قطعات نصب شده روی ریل مینیاتوری

بست انتهایی ترمینال یک قطعه کاربردی می باشد؛ که برای فیکس کردن قطعات نصب شده روی ریل مینیاتوری از آن استفاده می شود. مقاومت پشت بند مینیاتوری بالا بوده و یک پیچ روی آن تعبیه گشته که با استفاده از آن می توان درجه ی سفتی دهانه ی قطعه را تنظیم نمود.

عنوانشرح
کاربردفیکس کردن قطعات نصب شده روی ریل مینیاتوری
متریالپلی پروپیلن (PP) ، ABS ، پلی آمید 6.6
.ORDER NO M H E D C B A TYPE
36 1381 M3  34 7.5 1.8  35    8  40 EW 36

 

بست انتهایی ترمینال یک قطعه کاربردی می باشد؛ که برای فیکس کردن قطعات نصب شده روی ریل مینیاتوری از آن استفاده می شود. مقاومت پشت بند مینیاتوری بالا بوده و یک پیچ روی آن تعبیه گشته که با استفاده از آن می توان درجه ی سفتی دهانه ی قطعه را تنظیم نمود.

عنوانشرح
کاربردفیکس کردن قطعات نصب شده روی ریل مینیاتوری
متریالپلی پروپیلن (PP) ، ABS ، پلی آمید 6.6

.ORDER NO M H E D C B A TYPE
36 1381 M3  34 7.5 1.8  35    8  40 EW 36