واشر استوانه


واشرها یکی از اجزا کامل کننده کانکتور آب بند لوله فلکسیبل می باشند که در حقیقت نقش آب بند کردن و جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و رطوبت به قطعه را بر عهده دارند. واشر استوانه داخل مغزی کانکتور قرار می گیرد و معمولا جنس آن از سیلیکون یا PVC می باشد.
  • کاربرد:جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و رطوبت
  • انواع سایز:NPT (اینچ) ، MM ، PG
  • متریال:لاستیک (سیلیکون) ، پلاستیک (PVC)
  • روش ثبت سفارش:برای ثبت سفارش واشر استوانه تماس بگیرید.

واشرها یکی از اجزا کامل کننده کانکتور آب بند لوله فلکسیبل می باشند که در حقیقت نقش آب بند کردن و جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و رطوبت به قطعه را بر عهده دارند. واشر استوانه داخل مغزی کانکتور قرار می گیرد و معمولا جنس آن از سیلیکون یا PVC می باشد.

عنوانشرح
کاربردجلوگیری از نفوذ گرد و غبار و رطوبت
انواع سایزNPT (اینچ) ، MM ، PG
متریاللاستیک (سیلیکون) ، پلاستیک (PVC)
روش ثبت سفارشبرای ثبت سفارش واشر استوانه تماس بگیرید.
H d d SIZE PG TYPE
6 17 21 13.5 VO-300211
7 20 25 16 VO-300212
7 23 29 21 VO-300213
8 32 37.5 29 VO-300214
8 41 46.5 36 VO-300215
8 47 54 42 VO-300216
8.5 59 66.5 48 VO-300217
H d D SIZE NPT TYPE
6 17 21 “3/8 VO-300201
7 20 25 ”1/2 VO-300202
7 23 29 “3/4 VO-300203
8 30 35.5 ”1 VO-300204
8 41 46.5 "1-1/4 VO-300205
8 47 54 "1-1/2 VO-300206
8.5 59 66.5 2” VO-300207
9 70 78 "2-1/2 VO-300208
12 83 94 "3 VO-300209
12 106 116 "4 VO-300210

واشرها یکی از اجزا کامل کننده کانکتور آب بند لوله فلکسیبل می باشند که در حقیقت نقش آب بند کردن و جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و رطوبت به قطعه را بر عهده دارند. واشر استوانه داخل مغزی کانکتور قرار می گیرد و معمولا جنس آن از سیلیکون یا PVC می باشد.

عنوانشرح
کاربردجلوگیری از نفوذ گرد و غبار و رطوبت
انواع سایزNPT (اینچ) ، MM ، PG
متریاللاستیک (سیلیکون) ، پلاستیک (PVC)
روش ثبت سفارشبرای ثبت سفارش واشر استوانه تماس بگیرید.

H d d SIZE PG TYPE
6 17 21 13.5 VO-300211
7 20 25 16 VO-300212
7 23 29 21 VO-300213
8 32 37.5 29 VO-300214
8 41 46.5 36 VO-300215
8 47 54 42 VO-300216
8.5 59 66.5 48 VO-300217
H d D SIZE NPT TYPE
6 17 21 “3/8 VO-300201
7 20 25 ”1/2 VO-300202
7 23 29 “3/4 VO-300203
8 30 35.5 ”1 VO-300204
8 41 46.5 "1-1/4 VO-300205
8 47 54 "1-1/2 VO-300206
8.5 59 66.5 2” VO-300207
9 70 78 "2-1/2 VO-300208
12 83 94 "3 VO-300209
12 106 116 "4 VO-300210