مغزی کانکتور


مغزی گلند لوله شلاقی قطعه ای کاربردی از جنس ورق آهن ST14 می باشد؛ که با نصب روی لوله فلکسیبل باعث فیکس شدن کانکتور آب بندی با لوله فلکسیبل و جلوگیری از آسیب دیدگی لوله و کابل هنگام کشیده شدن می گردد. مغزی کانکتور لوله خرطومی به دلیل داشتن آبکاری در برابر زنگ زدگی و تغییرات شیمیایی مقاوم می باشد.
  • روش ثبت سفارش:لطفا برای سفارش مغزی کانکتور تماس بگیرید
  • کاربرد:فیکس کردن کانکتور آب بندی با لوله فلکسیبل
  • انواع سایز:NPT (اینچ) ، MM ، PG
  • پوشش:گالوانیزه گرم ، گالوانیزه سرد ، نیکل و کروم
  • متریال:ST14

مغزی گلند لوله شلاقی قطعه ای کاربردی از جنس ورق آهن ST14 می باشد؛ که با نصب روی لوله فلکسیبل باعث فیکس شدن کانکتور آب بندی با لوله فلکسیبل و جلوگیری از آسیب دیدگی لوله و کابل هنگام کشیده شدن می گردد. مغزی کانکتور لوله خرطومی به دلیل داشتن آبکاری در برابر زنگ زدگی و تغییرات شیمیایی مقاوم می باشد.

عنوانشرح
کاربردفیکس کردن کانکتور آب بندی با لوله فلکسیبل
متریالST14
پوششگالوانیزه گرم ، گالوانیزه سرد ، نیکل و کروم
انواع سایزNPT (اینچ) ، MM ، PG
روش ثبت سفارشلطفا برای سفارش مغزی کانکتور تماس بگیرید
H D2 D1 d SIZE PG TYPE
15 14.7 22 11.7 13.5 BC-300311
17 17.8 25 14.3 16 BC-300312
19 23.2 30.5 18.6 21 BC-300313
21.6 31.7 40 26.7 29 BC-300314
30.5 39.5 50.5 33.7 36 BC-300315
31 45.6 52.6 38 42 BC-30016
33 56 65 48.7 48 BC-300317
H D2 D1 D

SIZE NPT

TYPE
15 14.7 22 11.7 “3/8 BC-300301
17 17.8 25 14.3 ”1/2 BC-300302
19 23.2 30.5 18.6 “3/4 BC-300303
22 29.4 37.8 24.5 ”1 BC-300304
30.5 39.5 50.5 33.7 "1-1/4 BC-300305
31 45.6 52.6 38 "1-1/2 BC-300306
33 56 65 48.7 2” BC-300307
39 68 80.6 61.2 "2-1/2 BC-300308
43 83 98 75 "3 BC-300309
43.2 107.5 122 98 "4 BC-300310

 

مغزی گلند لوله شلاقی قطعه ای کاربردی از جنس ورق آهن ST14 می باشد؛ که با نصب روی لوله فلکسیبل باعث فیکس شدن کانکتور آب بندی با لوله فلکسیبل و جلوگیری از آسیب دیدگی لوله و کابل هنگام کشیده شدن می گردد. مغزی کانکتور لوله خرطومی به دلیل داشتن آبکاری در برابر زنگ زدگی و تغییرات شیمیایی مقاوم می باشد.

عنوانشرح
کاربردفیکس کردن کانکتور آب بندی با لوله فلکسیبل
متریالST14
پوششگالوانیزه گرم ، گالوانیزه سرد ، نیکل و کروم
انواع سایزNPT (اینچ) ، MM ، PG
روش ثبت سفارشلطفا برای سفارش مغزی کانکتور تماس بگیرید

H D2 D1 d SIZE PG TYPE
15 14.7 22 11.7 13.5 BC-300311
17 17.8 25 14.3 16 BC-300312
19 23.2 30.5 18.6 21 BC-300313
21.6 31.7 40 26.7 29 BC-300314
30.5 39.5 50.5 33.7 36 BC-300315
31 45.6 52.6 38 42 BC-30016
33 56 65 48.7 48 BC-300317
H D2 D1 D

SIZE NPT

TYPE
15 14.7 22 11.7 “3/8 BC-300301
17 17.8 25 14.3 ”1/2 BC-300302
19 23.2 30.5 18.6 “3/4 BC-300303
22 29.4 37.8 24.5 ”1 BC-300304
30.5 39.5 50.5 33.7 "1-1/4 BC-300305
31 45.6 52.6 38 "1-1/2 BC-300306
33 56 65 48.7 2” BC-300307
39 68 80.6 61.2 "2-1/2 BC-300308
43 83 98 75 "3 BC-300309
43.2 107.5 122 98 "4 BC-300310