لاستیک محافظ کابل


لاستیک محافظ کابل یا لاستیک کف تابلو همانطور که از اسمش مشخص است؛ وظیفه ی حفاظت و جلوگیری از زخمی شدن کابل توسط محل ورود به تابلو برق را دارد. همچنین مانع ورود رطوبت و گرد و غبار و حتی حیوانات موذی و جوندگان به داخل تابلو از محل ورود کابل می شود.
  • کاربرد:محافظت از کابل هنگام ورود به تابلو برق
  • متریال:لاستیک ، پلاستیک (PVC)

لاستیک محافظ کابل یا لاستیک کف تابلو همانطور که از اسمش مشخص است؛ وظیفه ی حفاظت و جلوگیری از زخمی شدن کابل توسط محل ورود به تابلو برق را دارد. همچنین مانع ورود رطوبت و گرد و غبار و حتی حیوانات موذی و جوندگان به داخل تابلو از محل ورود کابل می شود.

عنوانشرح
کاربردمحافظت از کابل هنگام ورود به تابلو برق
متریاللاستیک ، پلاستیک (PVC)
d2 d1 D h2 h1 H SIZE MM TYPE
24.5 17.8 14 10 1.5 1.2 18 Lk-18
28 21.5 17.5 10.5 1.5 1.5 22 Lk-22
37 29 22 11 1.5 1.5 30 Lk-30
63.5 44 40 13 2 1.5 45 Lk-45
77 53.5 50 13.5 2 1.5 55 Lk-55

لاستیک محافظ کابل یا لاستیک کف تابلو همانطور که از اسمش مشخص است؛ وظیفه ی حفاظت و جلوگیری از زخمی شدن کابل توسط محل ورود به تابلو برق را دارد. همچنین مانع ورود رطوبت و گرد و غبار و حتی حیوانات موذی و جوندگان به داخل تابلو از محل ورود کابل می شود.

عنوانشرح
کاربردمحافظت از کابل هنگام ورود به تابلو برق
متریاللاستیک ، پلاستیک (PVC)

d2 d1 D h2 h1 H SIZE MM TYPE
24.5 17.8 14 10 1.5 1.2 18 Lk-18
28 21.5 17.5 10.5 1.5 1.5 22 Lk-22
37 29 22 11 1.5 1.5 30 Lk-30
63.5 44 40 13 2 1.5 45 Lk-45
77 53.5 50 13.5 2 1.5 55 Lk-55