واشر تخت


واشر ها یکی از اجزاء کامل کننده کانکتور می باشند که در حقیقت نقش آب بند کردن و جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و رطوبت قطعه را به عهده دارند. واشر تخت در قسمت روپیچ کانکتور، زیر لاک نات، قرار می گیرد. 
  • کاربرد:جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و رطوبت
  • متریال:لاستیک (سیلیکون) ، پلاستیک (PVC)
  • روش ثبت سفارش:برای ثبت سفارش واشر تخت تماس بگیرید.
  • انواع سایز:NPT (اینچ) ، MM ، PG

واشر ها یکی از اجزاء کامل کننده کانکتور می باشند که در حقیقت نقش آب بند کردن و جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و رطوبت قطعه را به عهده دارند. واشر تخت در قسمت روپیچ کانکتور، زیر لاک نات، قرار می گیرد. 

عنوانشرح
کاربردجلوگیری از نفوذ گرد و غبار و رطوبت
انواع سایزNPT (اینچ) ، MM ، PG
متریاللاستیک (سیلیکون) ، پلاستیک (PVC)
روش ثبت سفارشبرای ثبت سفارش واشر تخت تماس بگیرید.
H d d SIZE PG TYPE
3 18.5 27 13.5 VT-300111
3 20 28 16 VT-300112
3 27 34 21 VT-300113
3 35 45 29 VT-300114
4 45 55 36 VT-300115
4 52 62 42 VT-300116
4.5 56.5 69 48 VT-300117
H d D SIZE NPT TYPE
3 15.5 25 “3/8 VT-300101
3 19 27.5 ”1/2 VT-300102
3 24.5 31.5 “3/4 VT-300103
3 30 41.5 ”1 VT-300104
3.5 40 52.5 "1-1/4 VT-300105
4 44.5 56 "1-1/2 VT-300106
4.5 57 70 2” VT-300107
4.5 72 84 "2-1/2 VT-300108
5 86 100 "3 VT-300109
5 110 127 "4 VT-300110

واشر ها یکی از اجزاء کامل کننده کانکتور می باشند که در حقیقت نقش آب بند کردن و جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و رطوبت قطعه را به عهده دارند. واشر تخت در قسمت روپیچ کانکتور، زیر لاک نات، قرار می گیرد. 

عنوانشرح
کاربردجلوگیری از نفوذ گرد و غبار و رطوبت
انواع سایزNPT (اینچ) ، MM ، PG
متریاللاستیک (سیلیکون) ، پلاستیک (PVC)
روش ثبت سفارشبرای ثبت سفارش واشر تخت تماس بگیرید.

H d d SIZE PG TYPE
3 18.5 27 13.5 VT-300111
3 20 28 16 VT-300112
3 27 34 21 VT-300113
3 35 45 29 VT-300114
4 45 55 36 VT-300115
4 52 62 42 VT-300116
4.5 56.5 69 48 VT-300117
H d D SIZE NPT TYPE
3 15.5 25 “3/8 VT-300101
3 19 27.5 ”1/2 VT-300102
3 24.5 31.5 “3/4 VT-300103
3 30 41.5 ”1 VT-300104
3.5 40 52.5 "1-1/4 VT-300105
4 44.5 56 "1-1/2 VT-300106
4.5 57 70 2” VT-300107
4.5 72 84 "2-1/2 VT-300108
5 86 100 "3 VT-300109
5 110 127 "4 VT-300110