جعبه تقسیم آلومینیوم


جعبه تقسیم آلومینیومی ضمن اینکه جایگاهی برای قرارگیری اتصالات برقی و انشعاب گیری در مسیر سیم ها و لوله های برقی می باشد؛ کمک می کند اتصالات آراسته بوده و به سهولت در دسترس نباشند. جانکشن باکس آلومینیومی به دلیل داشتن واشر آب بندی، از اتصالات برقی در برابر رطوبت و گرد و غبار محافظت می کند....
  • پوشش:الکترواستاتیک
  • متریال:آلومینیوم (دایکست)
  • درجه حفاظت:IP65

جعبه تقسیم آلومینیومی ضمن اینکه جایگاهی برای قرارگیری اتصالات برقی و انشعاب گیری در مسیر سیم ها و لوله های برقی می باشد؛ کمک می کند اتصالات آراسته بوده و به سهولت در دسترس نباشند. جانکشن باکس آلومینیومی به دلیل داشتن واشر آب بندی، از اتصالات برقی در برابر رطوبت و گرد و غبار محافظت می کند. همچنین محافظ مناسبی در برابر نفوذ حیوانات جونده نیز می باشد. باکس های آلومینیومی به دلیل داشتن پوشش الکترو استاتیک در برابر سولفات شدن، زنگ زدگی و تغییرات شیمیایی نیز مقاوم می باشند. جعبه تقسیم آلومینیومی الکتروپرشین سپاهان به صورت روکار بوده و دسترسی به اتصالات داخلی آن آسان تر می باشد.

عنوانشرح
متریالآلومینیوم (دایکست)
پوششالکترواستاتیک
درجه حفاظتIP65
ORDER NO H B A TYPE
90150 6 10 10 JBT 401010
90151 9 12 12 JBT 401011
90152 9 15 15 JBT 401011
90153 11 20 20 JBT 401013
90154 15 25 25 JBT 401014
90155 17 30 30 JBT 401015
90156 18 35 35 JBT 401016
90157 18 40 40 JBT 401017
90158 18 25 50 JBT 401018
90159 18 40 60 JBT 401019
90160 18 60 60 JBT 401020

 

جعبه تقسیم آلومینیومی ضمن اینکه جایگاهی برای قرارگیری اتصالات برقی و انشعاب گیری در مسیر سیم ها و لوله های برقی می باشد؛ کمک می کند اتصالات آراسته بوده و به سهولت در دسترس نباشند. جانکشن باکس آلومینیومی به دلیل داشتن واشر آب بندی، از اتصالات برقی در برابر رطوبت و گرد و غبار محافظت می کند. همچنین محافظ مناسبی در برابر نفوذ حیوانات جونده نیز می باشد. باکس های آلومینیومی به دلیل داشتن پوشش الکترو استاتیک در برابر سولفات شدن، زنگ زدگی و تغییرات شیمیایی نیز مقاوم می باشند. جعبه تقسیم آلومینیومی الکتروپرشین سپاهان به صورت روکار بوده و دسترسی به اتصالات داخلی آن آسان تر می باشد.

عنوانشرح
متریالآلومینیوم (دایکست)
پوششالکترواستاتیک
درجه حفاظتIP65

ORDER NO H B A TYPE
90150 6 10 10 JBT 401010
90151 9 12 12 JBT 401011
90152 9 15 15 JBT 401011
90153 11 20 20 JBT 401013
90154 15 25 25 JBT 401014
90155 17 30 30 JBT 401015
90156 18 35 35 JBT 401016
90157 18 40 40 JBT 401017
90158 18 25 50 JBT 401018
90159 18 40 60 JBT 401019
90160 18 60 60 JBT 401020