زانو کاندولیت مستقیم


زانو کاندولیت یا کاندولت جهت تغییر مسیر و گرفتن انشعابات مختلف از خطوط کاندوئیت و لوله فولادی استفاده می گردد که به واسطه داشتن درب، به اپراتور یا نصاب امکان دسترسی به سیم و کابل را می دهد. زانو کاندولیت مستقیم به دلیل دارا بودن جنس آلومینیوم و پوشش الکترواستاتیک، مقاومت بالایی در برابر سولفات...
  • کاربرد:تغییر مسیر و انشعاب گیری از مسیر لوله های فولادی و کاندوئیت
  • متریال:آلومینیوم
  • پوشش:الکترواستاتیک
  • سایز :NPT (اینچ) ، PG (تحت سفارش)
  • درجه حفاظت :IP65

زانو کاندولیت یا کاندولت جهت تغییر مسیر و گرفتن انشعابات مختلف از خطوط کاندوئیت و لوله فولادی استفاده می گردد که به واسطه داشتن درب، به اپراتور یا نصاب امکان دسترسی به سیم و کابل را می دهد. زانو کاندولیت مستقیم به دلیل دارا بودن جنس آلومینیوم و پوشش الکترواستاتیک، مقاومت بالایی در برابر سولفات شدن، زنگ زدگی و تغییرات شیمیایی داشته. همچنین با دارا بودن واشر آب بندی از نفوذ گرد و غبار و رطوبت هم جلوگیری می نماید. از این رو هم در فضاهای باز و هم در فضاهای بسته کاربرد دارد. کاندولت ها بر اساس مکان کاربردی انواع مختلفی از جمله زانو کاندولیت راست ، چپ ،  زانو کاندولیت مستقیم ، پشت ، سه راهی و چهارراهی.

عنوانشرح
کاربردتغییر مسیر و انشعاب گیری از مسیر لوله های فولادی و کاندوئیت
سایز NPT (اینچ) ، PG (تحت سفارش)
متریالآلومینیوم
پوششالکترواستاتیک
درجه حفاظت IP65
ORDER NO H D B A SIZE NPT TYPE
90551 40 30 105 35 "1.2 CL 501010
90552 50 35 125 40 "3.4 CL 501011
90553 52 44 140 45 "1 CL 501012
90554 67 54 165 55 1.4"-1 CL 501013
90555 73 56 175 61 1.2"-1 CL 501014
90556 90 70 240 80 "2 CL 501015
90557 105 90 240 94 1.2"-2 CL 501016
90558 120 105 250 105 "3 CL 501017
90559 170 150 280 155 "4 CL 501018

زانو کاندولیت یا کاندولت جهت تغییر مسیر و گرفتن انشعابات مختلف از خطوط کاندوئیت و لوله فولادی استفاده می گردد که به واسطه داشتن درب، به اپراتور یا نصاب امکان دسترسی به سیم و کابل را می دهد. زانو کاندولیت مستقیم به دلیل دارا بودن جنس آلومینیوم و پوشش الکترواستاتیک، مقاومت بالایی در برابر سولفات شدن، زنگ زدگی و تغییرات شیمیایی داشته. همچنین با دارا بودن واشر آب بندی از نفوذ گرد و غبار و رطوبت هم جلوگیری می نماید. از این رو هم در فضاهای باز و هم در فضاهای بسته کاربرد دارد. کاندولت ها بر اساس مکان کاربردی انواع مختلفی از جمله زانو کاندولیت راست ، چپ ،  زانو کاندولیت مستقیم ، پشت ، سه راهی و چهارراهی.

عنوانشرح
کاربردتغییر مسیر و انشعاب گیری از مسیر لوله های فولادی و کاندوئیت
سایز NPT (اینچ) ، PG (تحت سفارش)
متریالآلومینیوم
پوششالکترواستاتیک
درجه حفاظت IP65

ORDER NO H D B A SIZE NPT TYPE
90551 40 30 105 35 "1.2 CL 501010
90552 50 35 125 40 "3.4 CL 501011
90553 52 44 140 45 "1 CL 501012
90554 67 54 165 55 1.4"-1 CL 501013
90555 73 56 175 61 1.2"-1 CL 501014
90556 90 70 240 80 "2 CL 501015
90557 105 90 240 94 1.2"-2 CL 501016
90558 120 105 250 105 "3 CL 501017
90559 170 150 280 155 "4 CL 501018