کانکتور روپیچ آب بند لوله فلکسیبل


کانکتور روپیچ آب بند لوله فلکسیبل برای اتصال لوله فلکسیبل به جعبه تقسیم، سینی کابل، دستگاه و... استفاده می گردد و به دلیل مقاومت بالاتر نسبت به سایر اتصالات لوله فلکسیبل، طرفدار بیشتری در بازار دارد. کانکتور روپیچ فلکسیبل می تواند از قطعه در برابر نفوذ آب و گرد و خاک جلوگیری نماید. همچنین گلند رو...
  • متریال:زاماک ، آلومینیوم ، برنج ، استنلس استیل 304
  • کاربرد:اتصال لوله فلکسیبل به جانکشن باکس، سینی کابل، دستگاه و...
  • درجه حفاظت:IP66
  • انواع استاندارد سایز:NPT (اینچ) ، MM ، PG
  • پوشش:آبکاری گالوانیزه ، نیکل ، کروم و...
کانکتور روپیچ آب بند لوله فلکسیبل برای اتصال لوله فلکسیبل به جعبه تقسیم، سینی کابل، دستگاه و... استفاده می گردد و به دلیل مقاومت بالاتر نسبت به سایر اتصالات لوله فلکسیبل، طرفدار بیشتری در بازار دارد. کانکتور روپیچ فلکسیبل می تواند از قطعه در برابر نفوذ آب و گرد و خاک جلوگیری نماید. همچنین گلند رو پیچ لوله شلاقی مقاومت بالایی نیز در برابر کشیده شدن و فشار دارد. کانکتور های رو پیچ فلکسیبل در برابر سولفات شدن، زنگ زدگی و تغییرات شیمیایی نیز مقاوم می باشند؛ از این رو می توان از گلند آب بند روپیچ فلکسیبل هم در فضاهای باز و هم در فضاهای بسته استفاده نمود.
موارد فوق اثبات بر کارایی بالای کانکتور روپیچ آب بند فلکسیبل بوده که منجر به افزایش طول عمر سیستم برق کشی می شود.

 

عنوانشرح
کاربرداتصال لوله فلکسیبل به جانکشن باکس، سینی کابل، دستگاه و...
انواع استاندارد سایزNPT (اینچ) ، MM ، PG
متریالزاماک ، آلومینیوم ، برنج ، استنلس استیل 304
پوششآبکاری گالوانیزه ، نیکل ، کروم و...
درجه حفاظتIP66
   
L H D W SIZE MM TYPE
11 34 16 31.5 16 CSM-200101
12 38 20 31.7 20 CSM-200102
13 38 25 37.3 25 CSM-200103
14 40 32 47 32 CSM-200104
14.5 42 40 59.5 40 CSM-200105
18 50 50 63.5 50 CSM-200106
18.5 56 63 79 63 CSM-200107
22 68 75 94.7 75 CSM-200108
23.54 75 90 115.5 90 CSM-200109

 

L H D W SIZE PG TYPE
11 34 13.1 31.5 13.5 CSM-200101
12 34 18.1 31.7 16 CSM-200102
13 38 24.1 37.3 21 CSM-200103
14.35 45 34.85 51 29 CSM-200104
14.5 42 43.1 59.5 36 CSM-200105
18 50 51.6 63.5 42 CSM-200106
18.5 75 56.1 79 48 CSM-200107

 

L H D W SIZE NPT TYPE
11 34 16.66 31.5 “3/8 CSM-200101
12 34 20.96 31.7 ”1/2 CSM-200102
13 38 26.44 37.3 “3/4 CSM-200103
14 40 33.25 47 ”1 CSM-200104
14.5 42 41.91 59.5 "1-1/4 CSM-200105
18 50 47.8 63.5 "1-1/2 CSM-200106
18.5 56 59.61 79 2” CSM-200107
22 68 75.18 94.7 "2-1/2 CSM-200108
23.5 75 87.88 115.5 "3 CSM-200109
23.5 75 113.03 142 "4 CSM-200110

 

 

کانکتور روپیچ آب بند لوله فلکسیبل برای اتصال لوله فلکسیبل به جعبه تقسیم، سینی کابل، دستگاه و... استفاده می گردد و به دلیل مقاومت بالاتر نسبت به سایر اتصالات لوله فلکسیبل، طرفدار بیشتری در بازار دارد. کانکتور روپیچ فلکسیبل می تواند از قطعه در برابر نفوذ آب و گرد و خاک جلوگیری نماید. همچنین گلند رو پیچ لوله شلاقی مقاومت بالایی نیز در برابر کشیده شدن و فشار دارد. کانکتور های رو پیچ فلکسیبل در برابر سولفات شدن، زنگ زدگی و تغییرات شیمیایی نیز مقاوم می باشند؛ از این رو می توان از گلند آب بند روپیچ فلکسیبل هم در فضاهای باز و هم در فضاهای بسته استفاده نمود.
موارد فوق اثبات بر کارایی بالای کانکتور روپیچ آب بند فلکسیبل بوده که منجر به افزایش طول عمر سیستم برق کشی می شود.

 

عنوانشرح
کاربرداتصال لوله فلکسیبل به جانکشن باکس، سینی کابل، دستگاه و...
انواع استاندارد سایزNPT (اینچ) ، MM ، PG
متریالزاماک ، آلومینیوم ، برنج ، استنلس استیل 304
پوششآبکاری گالوانیزه ، نیکل ، کروم و...
درجه حفاظتIP66

   
L H D W SIZE MM TYPE
11 34 16 31.5 16 CSM-200101
12 38 20 31.7 20 CSM-200102
13 38 25 37.3 25 CSM-200103
14 40 32 47 32 CSM-200104
14.5 42 40 59.5 40 CSM-200105
18 50 50 63.5 50 CSM-200106
18.5 56 63 79 63 CSM-200107
22 68 75 94.7 75 CSM-200108
23.54 75 90 115.5 90 CSM-200109

 

L H D W SIZE PG TYPE
11 34 13.1 31.5 13.5 CSM-200101
12 34 18.1 31.7 16 CSM-200102
13 38 24.1 37.3 21 CSM-200103
14.35 45 34.85 51 29 CSM-200104
14.5 42 43.1 59.5 36 CSM-200105
18 50 51.6 63.5 42 CSM-200106
18.5 75 56.1 79 48 CSM-200107

 

L H D W SIZE NPT TYPE
11 34 16.66 31.5 “3/8 CSM-200101
12 34 20.96 31.7 ”1/2 CSM-200102
13 38 26.44 37.3 “3/4 CSM-200103
14 40 33.25 47 ”1 CSM-200104
14.5 42 41.91 59.5 "1-1/4 CSM-200105
18 50 47.8 63.5 "1-1/2 CSM-200106
18.5 56 59.61 79 2” CSM-200107
22 68 75.18 94.7 "2-1/2 CSM-200108
23.5 75 87.88 115.5 "3 CSM-200109
23.5 75 113.03 142 "4 CSM-200110