تجهیزات جانبی
انواع:
 
واشر
لاک نات
مغزی
و...
زانو کاندولیت
انواع سایز:
 
NPT (اینچ)
MM (میلی متر)
PG (پی جی)

 

جعبه تقسیم
سایز:
 
۱۰ سایز 
CM (سانتی متر)
 
کانکتور
انواع سایز:
 
NPT (اینچ)
MM (میلی متر)
PG (پی جی)